Aplikacja webowa „Gym Manager”

Gym Manager to aplikacja przeznaczona dla pracowników siłowni, która została napisana w oparciu o framework ASP.NET MVC 5. Stworzyłem ją na podstawie własnych doświadczeń, gdyż przez ponad 2,5 roku pracowałem w klubie fitness.

Aplikacja wspomaga zarządzanie sprzętem, awariami, suplementami oraz zamówieniami. Wszystkie funkcjonalności, a także kod, omawiam szerzej w poniższym filmie.

Przenieś się do aplikacji Gym Manager lub przejrzyj jej kod źródłowy.

Konto testowe:
Email: guest@test.com
Hasło: Test123!