Stub vs Mock vs Spy

spyCoverPhoto

W poniższym artykule na przeciwko siebie w ringu staną trzy obiekty pomocnicze używane w testach jednostkowych – stub, mock i spy. Dowiesz się dlaczego używamy tego typu obiektów, zobaczysz ich przykłady oraz poznasz różnice pomiędzy nimi.

Załóżmy, że współtworzymy sklep internetowy. Do korzystania z serwisu użytkownicy będą musieli utworzyć konto. Jeśli podczas jego tworzenia podadzą adres – konto stanie się aktywne. Chcielibyśmy również mieć możliwość pobierania kont klientów z bazy danych, np. w celu wysłania newslettera. Utworzymy także klasę serwisową, służącą do pobierania i filtrowania kont z repozytorium tak, by zwracać wyłącznie konta aktywne. Dysponujemy zatem klasami Address, Account, AccountService oraz interfejsem AccountRepository. Zakładamy, że nie mamy dostępu do kodu, który implementuje wspomniany interfejs:

public class Address {

  private String street;
  private String number;

  public Address(String street, String number) {
    this.street = street;
    this.number = number;
  }
}
public class Account {

  private boolean active;
  private Address defaultDeliveryAddress;

  public Account(Address defaultDeliveryAddress) {
    this.defaultDeliveryAddress = defaultDeliveryAddress;
    if(defaultDeliveryAddress !=null) {
      activate();
    } else {
      this.active = false;
    }
  }

  public Account() {
    this.active = false;
  }

  public void activate() {
    this.active = true;
  }

  public boolean isActive() {
    return this.active;
  }
}
public class AccountService {

  private AccountRepository accountRepository;

  public AccountService(AccountRepository accountRepository) {
    this.accountRepository = accountRepository;
  }

  List<Account> getAllActiveAccounts() {
    return accountRepository.getAllAccounts().stream()
        .filter(Account::isActive)
        .collect(Collectors.toList());
  }

  List<String> findByName(String name) {
    return accountRepository.getByName(name);
  }
}
public interface AccountRepository {

  List<Account> getAllAccounts();
  List<String> getByName(String name);
}

Rozważmy jak przetestowalibyśmy nasz kod przy użyciu tytułowych obiektów.

Stub

Stub to obiekt, który zawiera przykładową implementację imitującą działanie tej właściwej. Przykładami jego użycia mogą być następujące sytuacje:

 • nie mamy dostępu do prawdziwej metody zwracającej dane
 • nie chcemy angażować obiektów, które zwróciłyby prawdziwe dane, co mogłoby mieć niekorzystne skutki uboczne (np. modyfikacja danych w bazie danych)

Chcąc przetestować metodę zwracającą wszystkie aktywne konta będziemy potrzebować danych. Tak jak wspomniałem we wstępnie – nie mamy do nich dostępu. Z pomocą przychodzi właśnie klasa stubowa, która zwróci przykładowe dane:

public class AccountRepositoryStub implements AccountRepository{
  @Override
  public List<Account> getAllAccounts() {
    Address address1 = new Address("Herberta", "33");
    Account account1 = new Account(address1);

    Account account2 = new Account();
    Address address2 = new Address("Piłsudskiego", "12/8");

    Account account3 = new Account(address2);

    return Arrays.asList(account1,account2,account3);
  }

  @Override
  public List<String> getByName(String name) {
    return null;
  }
}

W teście skorzystamy z powyższej klasy:

  @Test
  void getAllActiveAccounts() {

    //given
    AccountRepository accountRepositoryStub = new AccountRepositoryStub();
    AccountService accountService = new AccountService(accountRepositoryStub);

    //when
    List<Account> activeAccounts = accountService.getAllActiveAccounts();

    //then
    assertThat(activeAccounts.size(), is(2));
  }

Obiekty stub działają dobrze dla prostych metod i przykładów, jednakże przy większej liczbie warunków testowych oraz przy możliwym rozroście interfejsów nie sprawdzają się. Mogą urosnąć do sporych rozmiarów i być ciężkie w utrzymaniu.

Mock

Mock to obiekt symulujący działanie rzeczywistego obiektu. Pozwala określić jakich interakcji spodziewamy się w trakcie testów, a następnie zweryfikować, czy nastąpiły. Z wykorzystaniem mocka przetestujmy sytuację, w której baza danych nie zwróci żadnych danych:

  @Test
  void getNoActiveAccounts() {

    //given
    AccountRepository accountRepository = mock(AccountRepository.class);
    AccountService accountService = new AccountService(accountRepository);
    given(accountRepository.getAllAccounts()).willReturn(Collections.emptyList());

    //when
    List<Account> activeAccounts = accountService.getAllActiveAccounts();

    //then
    assertThat(activeAccounts.size(), is(0));
  }

Do utworzenia mocka skorzystaliśmy z biblioteki Mockito 2, a konkretniej funkcji mock(), przyjmującej jako argument nazwę klasy, którą chcemy symulować. Metody given() i willReturn() zasymulowały takie działanie, w którym jeżeli na naszym mocku wywołamy metodę getAllAcounts(), to zostanie zwrócona pusta lista.

W porównaniu do stubów, mocki być tworzone dynamicznie w czasie działania kodu oraz zapewniają większą elastyczność. Dają też znacznie więcej funkcjonalności, takich jak chociażby weryfikacja wywołań metod (czy zostały wywołane, ile razy, w jakiej kolejności, z jakimi parametrami itp.).

Spy

Spy to obiekt hybrydowy – mieszanka obiektów prawdziwych oraz mocków. Jego działanie można śledzić i weryfikować. Wyróżnia go fakt, że działanie jego wybranych metod można mockować. Może on zatem być częściowo mockiem i częściowo normalnym obiektem.

Do omówienia jego działania posłużymy się nowym przykładem. Załóżmy, że posiadamy klasę Meal:

public class Meal {
  private int price;
  private int quantity;

  public Meal() {
  }

  public int getQuantity() {
    return quantity;
  }

  public int getPrice() {
    return price;
  }

  int sumPrice() {
    return getPrice() * getQuantity();
  }
}

Przy użyciu obiektu spy chcielibyśmy zweryfikować metodę sumującą koszt:

  @Test
  void testTotalMealPrice() {

    //given
    Meal meal = spy(Meal.class);
    given(meal.getPrice()).willReturn(15);
    given(meal.getQuantity()).willReturn(3);

    //when
    int result = meal.sumPrice();

    //then
    then(meal).should().getPrice();
    then(meal).should().getQuantity();
    assertThat(result, equalTo(45));
  }

W celu utworzeniu obiektu posłużyliśmy się wrapperem spy(). Można zauważyć, że zarówno getPrice() i getQuantity() mają zaprogramowane działanie, natomiast do zmiennej result przypisaliśmy wynik zwrócony przez prawdziwą metodę. Dodatkowo w sekcji „then” możliwe było zweryfikowanie wywołań metod, dzięki skorzystaniu z konstrukcji then().should().

Obiektów spy używamy, gdy zależy nam na korzystaniu z prawdziwego zachowania części metod w obiekcie lub gdy chcemy mieć możliwość weryfikacji wywołań metod zachowując ich prawdziwe zachowanie.

Podsumowanie

Po przeczytaniu tego artykułu wiesz czym jest stub, mock i spy, potrafisz wskazać różnice między poszczególnymi obiektami oraz w jakich okolicznościach je stosować. Korzystanie z tego typu rozwiązań znacznie ułatwi tworzenie testów jednostkowych, a także zapobiegnie niechcianym skutkom ubocznym, np. utracie lub modyfikacji danych w bazach.

Cały kod z wpisu znajduje się na moim Githubie.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *